Durant tota aquesta setmana, i amb motiu de la fi de curs, han tingut lloc tota una sèrie d’audicions a l’Escola de Música de Vall-de-roures. Ahir, dijous, entre altres estudiants, va actuar la Teresa.