Amb “L’Islam a Ascó” Felip Fucho ha aconseguit aquest important premi d’assaig. Una aportació valuosa, massa vegades s’oblida la importància que va assolir l’Islam a casa nostra, l’herència rebuda. Obres com la de Fucho venen a recordar-nos-ho, a augmentar la bibliografia sobre un tema cabdal. Gràcies doncs, Felip, i l’enhorabona.