També els avellaners, com hom pot veure, avancen la seva florida. Contràriament al que molts creuen, aquestes tirallongues no són la flor en si mateixa, sinó concrecions de pol·len. La flor és tan petitona que gairebé no es veu. Al fons, els Ports nevats.