Aquest vint-i-nou de juliol ha fet nou anys que l’Aku, el nostre gos, és amb nosaltres. El vàrem trobar al poble, al carrer, abandonat, esporuguit i famolenc. Vingué a casa i des de llavors és amb nosaltres. Nou anys d’amor, de comunicació, de comprensió. Nou anys de perfecta companyonia, tots aquells que estimen, o estimeu els gossos, ho entendreu perfectament. Cap disgust, ben al contrari. Potser l’únic, inevitable d’altra banda, és que es fa gran, que la seva vida, com la de tots ells, és més curta que no pas la nostra. Malauradament.
Ara i aquí, gràcies Aku. I gràcies a tots els gossets que fan que puguem gaudir de l’amistat perfecta, d’un amor incondicional.