Les darreres pluges han fet que tinguem una primavera esplèndida, i ara abelles i apicultors estan treballant com a bojos. Ahir vàrem visitar la Cooperativa Apícola del Perelló. Pertot vertaders munts de blocs de cera, encara plens d’abelles. Això sí, aconseguir comprar-ne s’ha convertit en tota una proesa, els destinen a la producció de làmina estampada.